Rust nemen / Getting some rest

English? Scroll down!

Vorige week heb ik geen blog geschreven, want soms heb je wel eens het gevoel dat je nergens zin in hebt. Iedereen heeft wel eens van deze (luie) dagen en dat is helemaal oké. Gewoon even de tijd nemen en daarna met nieuwe en positieve energie weer verder. Ik had dat gevoel vorige week en besloot daarom om het even anders te doen. In plaats van het schrijven van een blog, was ik op zoek naar inspiratie voor deze blog. Jullie hadden de kans om mij van alles te vragen of te vertellen en dat hebben jullie ook zeker gedaan!

In mijn laatste twee blogs sprak ik over de (tijdelijke) prikkelarme maatschappij en hoe erg ik van deze rust en stilte kan genieten. Ondanks dat, komen mijn hoofd en lichaam niet helemaal tot rust en blijft het altijd chaotisch en druk in mijn hoofd. Iemand vroeg dus aan mij hoe ik dan toch rust pak of rust voor mezelf kan creëren.

Op dit moment is het (bijna) overal vakantie. Vakantie is er onder andere voor om rust te nemen. Wij AD(H)D’ers staan echter 24 uur per dag, 7 dagen in de week aan. Vakantie, rust? We kennen het niet of nauwelijks. Ook tijdens de verschillende vakanties gaan mijn gedachten maar door en is het in mijn hoofd heel erg chaotisch. Wat doe ik dan om toch rust te pakken?

Om eerlijk te zijn, zijn er een hoop dingen die ik heb of doe om rust voor mezelf te creëren. Yoga, mediteren, wandelen met mijn hond zijn een aantal van de vele dingen die ik doe (mogelijk blogs voor een andere keer). Wat voor mij het beste werkt? Zo nu en dan weggaan uit mijn eigen omgeving, letterlijk weg van alles. Vaak gebruik ik hier de verschillende vakanties voor. In mijn eigen omgeving raak ik namelijk sneller afgeleid en kom ik alsnog niet of nauwelijks tot rust.

Soms ga ik op vakantie naar het buitenland, maar een aantal keer per jaar ga ik naar Robin en Alex (mijn nicht en neef in Zeeuws-Vlaanderen). Zij zijn mijn vertrouwde omgeving waar ik op terug kan vallen, waar ik me veilig voel en waar ik 100% mezelf mag en kan zijn. Zie het als een soort tweede thuis (zo voelt het voor mij althans). Ik word omringd door positiviteit en geluk. Op deze manier heb ik de chaos en drukte beter onder controle en kan ik toch rust voor mezelf creëren.

Voor AD(H)D’ers is het belangrijk om zo’n omgeving te hebben, maar stiekem is het voor iedereen goed om zo’n vertrouwde en veilige omgeving te hebben. Wat geeft jou rust?

Wil je een reactie achterlaten, maar niet je naam of e-mailadres achterlaten? Geen probleem, dat kan ook, vul alleen de reactie in en klik op reactie plaatsen.


Last week I didn’t write a blog, because sometimes you feel like you don’t feel like doing anything at all. Everyone has these (lazy) days and that is okay. Just take a moment and then continue with new and positive energy. I had that feeling last week and therefore decided to do things differently. Instead of writing a blog, I was looking for inspiration for this blog. You had the opportunity to ask or tell me all kinds of things and you certainly did!

In my last two blogs, I talked about the (temporary) low-stimulus society and how I really enjoy the peace and quietness. Despite that, my head and body do not fully relax and it always remains chaotic and busy in my head. So someone asked me how I can take rest or create peace for myself.

At the moment it is vacation (almost) everywhere. Holidays, among other things, are there to take a rest. However, we, people with AD(H)D, our thoughts and brains go on 24 hours a day, 7 days a week. Vacation, rest? We hardly know it. Even during the holidays, my thoughts go on and in my head, it is very chaotic. What do I do to get some rest?

To be honest, there are a lot of things I have or do to create peace for myself. Yoga, meditation, walking my dog ​​are some of the many things I do (possible blogs for another time). What works best for me? Every now and then leaving my own environment, literally away from everything. Often I use the holidays for this. In my own surroundings I get distracted more quickly and I still hardly relax at all.

Sometimes I go on holiday abroad, but a few times a year I go to Robin and Alex (my niece and nephew in Zeeuws-Vlaanderen). They are my trusted environment where I can go back to whenever I want, where I feel safe and where I can and can be 100% myself. Think of it as a kind of second home (at least that is how it feels to me). I am surrounded by positivity and happiness. In this way, I can control the chaos and busyness way better and still create peace for myself.

It is important for people with AD(H)D to have such an environment, but secretly it is good for everyone to have such a trusted and safe environment. What gives you peace?

Do you want to leave a comment, but don’t want to leave your name or email address? No problem, you can, just fill in the comment section and click post comment.

Eén reactie op “Rust nemen / Getting some rest”

  1. […] Voor sommigen in Nederland is de zomervakantie al afgelopen en zijn zij inmiddels begonnen aan het nieuwe schooljaar of zijn zij weer aan het werk. Zo zegt Loesje heel leuk dat school weer begint, maar ze is even vergeten dat ook het werken weer begonnen is. Ook daar moet men weer op zoek naar hun bureau onder alle puinzooi (ontken het maar niet). Sommigen zijn daarnaast nog aan het genieten van de laatste dagen van de zomervakantie, zij gaan aankomende maandag weer naar school of aan het werk. Gelukkig heb ik nog een week extra vakantie om rust voor mezelf te creëren. […]

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak een website of blog op WordPress.com

%d bloggers liken dit: