Happy anniversary 🎈

Dutch? Scroll down!

Today I have something to celebrate. Today it’s exactly 6 months ago that I published my blog! Without thinking long and hard about it then, I threw my very first blog into the wide world. 6 months since my first blog. It still feels like I’m just getting started. 

In the past 6 months, there have been a lot of times that I wanted to stop. Quit writing? Why should I? Despite my enthusiasm, I was also quite scared and insecure. To be honest, I still am. Nobody is going to read my blog. Nobody is interested or wants to know. In the end, 6 months later, I’m still here and wrote about 25 blogs. Sometimes I really had to force myself, but looking back on it, I’m glad I didn’t stop. 

To celebrate my jubilee (sort of), I thought it would be nice to answer questions from you. You could ask me anything, AD(H)D related or not. Check them out below!

Why a blog and not just a diary?

From the moment I could write, I wrote. I have written diaries to the point that they just fell apart. I wrote about everything. Preferably I wrote in them every day (which I did, by the way).

The idea for my blog came about a year and a half ago. I was looking for information about AD(H)D and also wanted to tell my own story. Little to no information, but so many prejudices and misconceptions about AD(H)D. Through a blog, I could tell my own story, but also help others. Maybe those people can only be counted on one hand. I don’t have to help the many, I’m forever happy and grateful to help a few.

Weren’t you afraid of reactions from others?

I have been an outsider all my life. Something like that doesn’t change overnight. As an outsider, you have a target on your back. No matter what you do, for some people, it is never good enough, they will always see you as an outsider. Yes, when I published my blog, I did have my doubts. Do I have to do this? What are people going to say? 

The bad thing is, these people have such an influence on you that you start to doubt yourself. I started to doubt myself. And why is that? Because I am transparent and honest about my AD(H)D? Because my brain works differently than the brains of others? Because I’m not ‘normal’? What is normal? Whoever invented that horrible word? We’re all different, but at the same time, we’re not. Everyone is different and yet normal again in his or her own way. 

Where do you hope to be with your blog in a year?

In a year I still hope to write and blog (duh). Writing is what I do with so much love and pleasure. The fact that I also help others with it really does me good. Even if there are only a few of them.

Besides, I hope to reach more people with my blog. The more people know what AD(H)D is and what it means, the better! At the moment there are far too many prejudices about AD(H)D. How many times people have said to me that I can’t do something? Or that I’d better not do something? Fuck you, I can do it, just look.

Do you want to leave a comment, but don’t want to leave your name or email address? No problem, you can, just fill in the comment section and click post comment.


Vandaag heb ik iets te vieren. Vandaag is het namelijk precies 6 maanden geleden dat ik mijn blog publiceerde! Zonder er toen lang over na te denken, slingerde ik mijn allereerste blog de wijde wereld in. 6 maanden sinds mijn eerste blog. Het voelt nog steeds alsof ik net pas begonnen ben.

In de afgelopen 6 maanden zijn er een hoop momenten geweest dat ik wilde stoppen. Stoppen met schrijven? Waarom zou ik? Ondanks mijn enthousiasme, was ik ook best bang en onzeker. Om eerlijk te zijn, ben ik dat nog steeds. Niemand gaat mijn blog lezen. Niemand zit hierop te wachten en niemand wil dit weten. Uiteindelijk ben ik, 6 maanden later, nog steeds hier en 25 blogs verder. Soms heb ik mezelf echt moeten dwingen, maar nu ik erop terugkijk, ben ik blij dat ik niet gestopt bent.

Om mijn jubileum (soort van) te vieren, leek het me leuk om vragen van jullie te beantwoorden. Jullie mochten mij van alles vragen, AD(H)D gerelateerd of niet. Check ze hieronder!

Waarom een blog en niet gewoon een dagboek?

Vanaf het moment dat ik kon schrijven, schreef ik. Ik heb dagboeken VOL geschreven. Over van alles en nog wat. Het liefst schreef ik daar iedere dag in (wat ik ook wel deed trouwens).

Het idee voor mijn blog kwam ongeveer een tot anderhalf jaar geleden. Ik was op zoek naar informatie over AD(H)D en wilde daarnaast ook graag mijn eigen verhaal kwijt. Weinig informatie, maar wel zoveel vooroordelen en misopvattingen over AD(H)D. Via een blog kon ik mijn eigen verhaal kwijt, maar ook anderen helpen. Misschien zijn die mensen maar op één hand te tellen. Ik hoef niet iedereen te helpen, ik ben dankbaar als ik er een paar kan helpen.

Was je bang voor reacties van anderen?

Ik ben al heel mijn leven lang een buitenbeetje. Zoiets verandert niet van de een op andere dag. Je hebt als buitenbeetje een target op je rug. Ongeacht wat je doet, voor sommigen is het nooit goed en ze zullen je altijd als buitenbeetje blijven zien. Ja, toen ik mijn blog publiceerde, heb ik wel getwijfeld. Moet ik dit wel doen? Wat gaan mensen zeggen?

Het erge is, zulke mensen hebben zo’n invloed op je, dat je gaat twijfelen aan jezelf. En waarom? Omdat ik open en eerlijk ben over mijn AD(H)D? Omdat mijn hersenen anders werken dan die van anderen? Omdat ik niet ‘normaal’ zou zijn? Wat is normaal? Wie heeft dat woord ooit verzonnen? We zijn allemaal anders, maar toch ook weer niet. Iedereen is anders en toch ook weer normaal op zijn of haar manier.

Waar hoop je over een jaar met je blog te zijn?

Over een jaar hoop ik nog steeds te schrijven en te bloggen (duh). Schrijven doe ik met zoveel liefde en plezier. Het feit dat ik er ook nog eens anderen mee help, doet me echt goed. Ook al zijn het er maar een paar.

Verder hoop ik meer mensen te kunnen bereiken met mijn blog. Hoe meer mensen weten wat AD(H)D is en wat daarbij komt kijken, hoe beter! Op dit moment zijn er nog veel te veel vooroordelen over AD(H)D. Hoe vaak mensen tegen mij hebben gezegd dat ik iets niet kan. Of dat ik iets maar beter niet kan doen. Fuck jullie, ik kan het wel, kijk maar.

Wil je een reactie achterlaten, maar niet je naam of e-mailadres achterlaten? Geen probleem, dat kan ook, vul alleen de reactie in en klik op reactie plaatsen.

2 reacties op “Happy anniversary 🎈”

  1. […] Last week I had something to celebrate. Last week it was exactly 6 months ago that I published my very first blog. It still sounds pretty crazy and I still can’t quite understand it. Your sweet and encouraging words were really overwhelming. Thank you, you are the best. You showed me what I do it for. For myself, but especially for all the others with AD(H)D who are also trying to find their way. As I said last week, I don’t have to help everyone, I am grateful if I can help a few. […]

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak een website of blog op WordPress.com

%d bloggers liken dit: