Goals and New Year’s resolutions (yes, in February…)

Dutch? Scroll down!

It’s been a while again, I know *shames deeply*. I feel good, but it still goes wrong somewhere. It has been so busy for a couple of months now. My head is foggy, and I forget all kinds of things left and right. In my latest blog, I looked back at the past year and said goodbye (with love) to 2020. By now, it’s February and only now am I saying hello to 2021. Yep, that’s me, the eternal chaotic.

Uhg, New Year’s resolutions

2021, a new year with New Year’s resolutions, right? Don’t deny it, we all have them. I also have them, well, ‘sort of’… It took me the WHOLE month of January to realize that 2021 had begun, let alone setting goals and having New Year’s resolutions. In my head, I know ‘roughly’ what my goals are for this year. But setting goals and having New Year’s resolutions is hard for me. It’s hard for people with ADHD. Something I will explain next time!

My goals and New Year’s resolutions?

I am often told not to worry so much about them. “Sanne, just let it happen.” Uh hello, that’s not how my head works! I DO get worked up about it. I can’t ‘just’ let it happen. I. Just. Can’t. It makes me restless and gives me a mild panic attack. I need to know where I stand. What can I expect from myself this year? Fortunately, I now have a ‘sort of’ answer to that (hooray for me).

  • Grow: 2021 is the year I want my blog to grow. Reach more people and help more people. How I’m going to do that, I don’t know exactly. Working on it! Maybe you have some thoughts and ideas about that?
  • Let others tell their story: I want to give others a voice through my blog. Because ADHD is different for everyone.
  • Understand ADHD better: Every day, I learn more about myself and my ADHD. What am I good at, and what could I do better? What works for me, and what could possibly work for you, for others?
  • Take better care of myself: Exercising, meditating, planning, and creating structure. It works for people with AD(H)D, but then, of course, I have to those things (oops).

What are your goals and New Year’s resolutions for this year?

Regardless of who you are, what you do, and what you have, setting goals can be really hard. Especially for people with ADHD… I know ALL about it! Want to know how you can set goals and have resolutions with ADHD? Keep an eye out for my next blog post! I’m no expert, but maybe it will help you?

Do you want to leave a comment, but don’t want to leave your name or email address? No problem, you can, just fill in the comment section and click post comment. Oh, and don’t forget to follow me!


Het is wéér een tijd geleden, ik weet het *schaamt zich diep*. Ik voel me goed, maar ergens gaat het mis. In mijn hoofd is het sinds een paar maanden zo ontzettend druk, dat ik links en rechts van alles vergeet. In mijn laatste blog bijvoorbeeld, keek ik terug naar het afgelopen jaar en nam ik (met liefde) afscheid van 2020. Inmiddels is het februari en pas nu zeg ik hallo tegen 2021. Yep, that’s me. De eeuwige chaoot.

Uhg, goede voornemens

2021, een nieuw jaar met goede voornemens, toch? Ontken het maar niet, goede voornemens hebben we allemaal wel. Ook ik heb ze, of ja… Ik had de maand januari nodig om te beseffen dat 2021 begonnen was, laat staan het stellen van doelen en het hebben van goede voornemens. In mijn hoofd weet ik ‘ongeveer’ wat mijn doelen zijn voor dit jaar. Maar het stellen van doelen en het hebben van goede voornemens is moeilijk voor mij. Het is moeilijk voor mensen met AD(H)D. Iets wat ik de volgende keer zal uitleggen!

Mijn doelen en goede voornemens?

Vaak wordt er tegen mij gezegd dat ik me er niet zo druk om moet maken. “Sanne, laat het gewoon gebeuren.” Uh hallo, zo werkt mijn hoofd niet! Ik maak me er WEL druk om. Ik kan het niet ‘gewoon’ laten gebeuren. Dat. Kan. Ik. Gewoon. Niet. Het maakt me onrustig en bezorgt me een milde paniek aanval. Ik moet weten waar ik aan toe ben. Wat kan ik dit jaar verwachten van mezelf? Gelukkig heb ik daar inmiddels een ‘soort van’ antwoord op (hoera voor mij).

  • Groeien: 2021 is het jaar dat ik wil groeien met mijn blog, zodat ik meer mensen kan helpen. Hoe ik dat ga doen, weet ik nog niet precies. Working on it!
  • Anderen aan het woord: Ik wil dit jaar anderen ook een stem geven via mijn blog. Want AD(H)D is voor iedereen anders.
  • Omgaan met AD(H)D: Iedere dag leer ik meer over mezelf en mijn AD(H)D. Waar ben ik goed en wat kan beter? Wat werkt voor mij en wat kan mogelijk werken voor jou?
  • Beter voor mezelf zorgen: Sporten, mediteren, plannen en structuur aanbrengen. Het werkt voor mensen met AD(H)D, maar dan moet ik dat natuurlijk wel doen (oeps).

Wat zijn jouw doelen en goede voornemens voor dit jaar?

Ongeacht wie je bent, wat je doet en wat je hebt, doelen stellen kan echt heel moeilijk zijn. Zeker voor mensen met AD(H)D… Ik weet er ALLES van! Weten hoe je met AD(H)D wél doelen kunt stellen en goede voornemens kunt hebben? Houd mijn volgende blog post in de gaten! Ik ben geen expert, maar misschien helpt het?

Wil je een reactie achterlaten, maar niet je naam of e-mailadres achterlaten? Geen probleem, dat kan ook, vul alleen de reactie in en klik op reactie plaatsen. Oh, en vergeet me niet te volgen!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak een website of blog op WordPress.com

%d bloggers liken dit: