How to set goals when you have ADHD?

Dutch? Scroll down!

Meeting our goals and our New Year’s resolutions (with ADHD) is what I was talking about last time. But after I posted my blog, I felt like I forgot something. How? A matter of being impulsive, starting to write and then not thinking. You would almost say that I have ADHD? Achieving our goals and resolutions is of course very good and important. But here it comes. Before we can achieve our goals and resolutions, we must of course first set our goals and resolutions. Oh yes, I had forgotten about THAT. I am not chaotic or anything (not)!

Okay, setting goals with ADHD?

In my last blog I already briefly mentioned it. Setting goals and resolutions is incredibly difficult for people with ADHD. Our brains just don’t work like that. It can also give us, people with ADHD, quite a bad feeling.

Yet it’s important to set goals. Why? Setting goals can be a great tool for people with ADHD. Because it keeps us focused on what is important in life. Sounds a bit woolly, but it’s true, nonetheless. In addition, we tend to lose control more easily when we don’t have goals. And that control is just what an ADHDer needs in life.

How do you set goals when you have ADHD?

Setting goals on itself may not be the biggest problem. ADHDers generally have MORE THAN ENOUGH ideas. Deciding WHICH goal to work on is a whole other story. And that’s where things go wrong. We just can’t decide and often don’t know where to start. Or we think we can take on the whole world and set crazy goals that are totally unrealistic (it’s me).

Start small

Because we have ADHD, we can feel bad when we don’t reach our goals. Often because we set really big goals. We can get around this by starting small. Do we want to exercise more this year? Then don’t say you’re going to run a giant marathon at the end of the year. But say you want to walk more this year.

Make your goals visual (lifesaver!)

Because what we ADHDers don’t see, doesn’t exist. So, visualize your goal. In whatever way you can and want. On a post-it, in your agenda or on the desk. At least somewhere we run into it daily.

Work with a buddy/coach

In my previous blog, I also addressed this a bit. Working together is so much more enjoyable than working alone (I think so, lol). I believe that everyone with ADHD benefits from having a buddy or a coach. Someone who looks over our shoulders to see if our goals are realistic, because they often aren’t (oops). Someone who stands with us so we can share the restlessness we have inside of us.

Now that we know how to set our goals and resolutions. We can now get to work on achieving our goals and resolutions. You can read about HOW to do that here. In the blog that I wrote last time. Indeed, a very logical order! I can say that I will pay attention to that next time, but hey, unfortunately my brain doesn’t work that way… 😅

Do you want to leave a comment, but don’t want to leave your name or email address? No problem, you can, just fill in the comment section and click post comment. Oh, and don’t forget to follow me!


Het behalen van onze doelen en onze goede voornemens (met AD(H)D), daar had ik het de laatste keer over. Maar nadat ik mijn blog geplaatst had, kreeg ik het gevoel dat ik iets vergeten was. Hoe dan? Gevalletje impulsief zijn, beginnen met schrijven en vervolgens niet nadenken. Je zou bijna zeggen dat ik AD(H)D heb? Onze doelen en goede voornemens behalen is natuurlijk hartstikke fijn en ook wel belangrijk. Maar hier komt ie. Voordat we onze doelen en goede voornemens kunnen behalen, moeten we natuurlijk eerst onze doelen en goede voornemens vaststellen. Oh ja, DAT was ik even vergeten. Verder ben ik helemaal niet chaotisch of iets dergelijks (not)!

Oké, doelen stellen met AD(H)D?

In mijn laatste blog heb ik het ook al even kort gezegd. Het stellen van doelen en goede voornemens is ontzettend moeilijk voor mensen met AD(H)D. Onze hersenen werken namelijk niet zo. Het kan ons, mensen met AD(H)D, daarnaast best een slecht gevoel geven.

Toch is het belangrijk. Waarom? Het stellen van doelen is een hulpmiddel voor mensen met A(H)D. Want het houdt ons gefocust op wat belangrijk is in het leven. Klinkt lekker zweverig, maar toch is het zo. Daarnaast verliezen we makkelijker de controle als we geen doelen hebben. En die controle is net wat een AD(H)D’er nodig heeft in het leven.

Hoe stel je doelen wanneer je AD(H)D hebt?

Het stellen van doelen zelf is misschien nog niet het grootste probleem. AD(H)D’ers hebben over het algemeen MEER DAN GENOEG ideeën. Beslissen aan welk doel we willen werken, is een heel ander verhaal. En daar gaat het mis. We kunnen gewoon niet beslissen en weten vaak niet waar we moeten beginnen. Of we denken dat we de hele wereld aankunnen en stellen gigantische doelen die totaal niet realistisch zijn.

Begin klein

Omdat we AD(H)D hebben, kunnen we ons slecht voelen wanneer we onze doelen niet bereiken. Vaak omdat we de lat heel hoog leggen. We kunnen dit omzeilen door klein te beginnen. Willen we meer sporten dit jaar? Zeg dan niet dat je aan het eind van het jaar een gigantische marathon gaat lopen. Maar zeg dat je dit jaar meer wilt gaan wandelen.

Maak het visueel (lifesaver!)

Want wat wij als AD(H)D’ers niet zien, dat bestaat niet. Dus visualiseer je doel. Op wat voor manier dan ook. Op post-it, in je agenda of op het bureau. In ieder geval ergens waar we er dagelijks tegenaan lopen.

Werk met een buddy/coach

In mijn vorige blog heb ik er ook al een beetje aandacht aan besteed. Samenwerken is zoveel fijner dan alleen werken (vind ik dan, hé). Ik geloof dat iedereen met AD(H)D baat heeft bij het hebben van een buddy of een coach. Iemand die met ons meekijkt of onze doelen we realistisch zijn, want dat zijn ze vaak niet (oeps). Iemand die samen met ons meekijkt, zodat we de drukte die we in ons hebben, kunnen delen.

Zo, nu weten we hoe we onze doelen en goede voornemens kunnen vaststellen. We kunnen nu aan de slag met het behalen van onze doelen en goede voornemens. Hoe je dat doet, dat lees je dus hier. In de blog die ik de laatste keer geschreven heb. Inderdaad, hartstikke logische volgorde! Ik kan nu wel zeggen dat ik er de volgende keer op zal letten, maar hé, helaas werken mijn hersenen niet op die manier… 😅

Wil je een reactie achterlaten, maar niet je naam of e-mailadres achterlaten? Geen probleem, dat kan ook, vul alleen de reactie in en klik op reactie plaatsen. Oh, en vergeet me niet te volgen!

2 reacties op “How to set goals when you have ADHD?”

Laat een reactie achter op Sanne de Brouwer Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak een website of blog op WordPress.com

%d bloggers liken dit: