I found it!

English? Click here!

mo·ti·va·tie (de; v; meervoud: motivaties), beweegreden, drijfveer

Geen idee waar ik moet beginnen. Of eigenlijk wel. Ongeveer dan. Het afgelopen jaar heb ik het echt even pittig gehad. En mijn motivatie was nowhere to be found. Uiteindelijk heb ik mezelf weten te herpakken. Wanneer precies weet ik niet meer. Het moet ergens in augustus zijn geweest. Oké, ja, vervolgens kreeg ik nog even een klap te verduren, want mijn relatie liep op de klippen in september. Hartstikke shit, maar I made it!

Wat heb ik geleerd?

Uh, hele goede vraag. Wat heb ik in die 6 maanden geleerd? Ontzettend veel. Om te beginnen, de bittere pillen die ik dit jaar heb moeten slikken. De bittere pil van het moeten leren mezelf te herpakken. De bittere pil van het moeten doen zónder mijn mensen. Juist de mensen van wie ik dacht dat ze voor een héél lange tijd in mijn leven zouden zijn. Ik heb moeten beseffen dat je alles voor jezelf moet doen en ook echt alléén voor jezelf. Want jij bent de enige persoon die jezelf weer bij elkaar kan rapen. Jij staat op nummer 1 en niemand anders.

En toen dacht ik, inderdaad, ik moet het zelf doen. En dat deed ik. Ik heb mezelf op de eerste plaats gezet. Ik nam alle tijd die ik nodig had. Ik gaf mijn grenzen aan. Ik probeerde trots te zijn op de kleine dingen. En begon weer beter voor mezelf te zorgen.

Tijd nodig hebben

Op zoek naar je motivatie? Het begint met jezelf tijd geven. Alle tijd die je ook maar denkt nodig te hebben. Ik heb mezelf tijd gegeven. Schrijven? Sorry, nee, ik kan het niet. Studeren? Sorry, nee, ook dat ging niet altijd. En dat dan ook accepteren. Het klinkt makkelijker gezegd dan gedaan, maar het heeft wel gewerkt. Want je motivatie forceren werkt daarentegen absoluut niet. En luister asjeblieft naar het volgende. Jij en ik hoeven niet alles in één keer goed te doen. En Jij en ik hoeven niet áltijd bezig te zijn.

Grenzen aangeven

Ook dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik weet het. Maar ook dit heeft mij geholpen. Het ging gewoon niet meer. En hoe moeilijk en lastig dat ook was, ik heb toen mijn grenzen aan moeten geven. Eerlijk zijn over wat ik nog wél kan. Maar ook eerlijk zijn over wat mij niet meer lukt. Nee zeggen. Minder hooi op mijn vork nemen. Aan mezelf denken en dan pas aan de rest. En dat is dan ook wat ik jou mee wil geven. Wees eerlijk. Weet van jezelf wat je nog wél kan, maar weet ook wat nu even niet kan. Vraag hulp wanneer niet lukt. En schaam je daar niet voor of voel je daar ook zeker niet schuldig over!

Trots zijn op de kleine dingen

Ik moest leren dat ik trots mag zijn op de kleine dingen die ik wél deed. En dat vond ik misschien nog wel het moeilijkste. Ik ben niet snel tevreden. Hallo, perfectionisme. Het is me uiteindelijk wel gelukt (vreugdedansje)!

Het klinkt misschien heel suf, maar aan het eind van iedere week probeerde ik een aantal dingen op te schrijven waar ik blij mee was of trots op was. En in het begin was dat lastig. Want probeer maar eens aan kleine dingen te denken waar je trots op bent. Is toch behoorlijk moeilijk als je het liefst in bed wil liggen en je wilt afsluiten van de rest van de wereld. Oké, klinkt niet heel bemoedigend, maar ik kan je vertellen, ik heb de kleine dingen leren waarderen. En stap voor stap werden het leven en ik steeds weer wat positiever. Ik ben er overigens nog niet hoor, maar ik ben in ieder geval onderweg!

Voor jezelf zorgen

Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar ik kan je vertellen, dat is het absoluut niet. Want voor jezelf zorgen, wordt een stuk lastiger als je motivatie nergens meer te bekennen is. Het “voor jezelf zorgen” is voor iedereen verschillend. Maar het begint met de tijd nemen. En met lief zijn voor jezelf. Het is oké om je even niet oké te voelen. Ik probeerde daarnaast dingen te doen waar ik van hield en waar ik van genoot. In het begin keek ik er wel tegenop, maar uiteindelijk voelde het toch wel goed.

See you next time! 💋

Wil je een reactie achterlaten, maar niet je naam of e-mailadres achterlaten? Geen probleem, dat kan ook, vul alleen de reactie in en klik op reactie plaatsen. Oh, en vergeet me niet te volgen!


noun: mo-ti-va-tion; plural noun: motivations, a reason, or reasons for acting or behaving in a particular way

No idea where to start. Or I do, actually. More or less. The past year has been really tough for me. And my motivation was nowhere to be found. Eventually, I managed to pick myself up again. I don’t know when exactly. It must have been somewhere in August. Okay, yes, then I had to endure another blow because my relationship ended in September. Absolute shit, but I can finally say I made it!

What have I learned?

Uh, that is a very good question. What have I learned in those six months? A lot. To start with, all the hard pills I had to swallow this year. The hard pill of having to learn to pick me up again. The hard pill of having to do it all without my people. The very people I thought would be in my life for a very long time. I realised that you need to do it yourself and, yourself only. No one else is going to do it for you. You are the only person who can pull yourself together. Yourself comes first.

And that is when I thought, yes, I need to do it myself. And that is what I did. I put myself first, I took all the time I needed and, I set my limits. I tried to be proud of the little things. And started to take better care of myself again.

Needing time

Looking for your motivation? It starts with giving yourself time. All the time you think you need. I have given myself time. Writing? Sorry, no, I can’t. Study? Sorry, no, that didn’t work out either. And then, of course, accepting that. It sounds easier said than done, but it did work. Because forcing your motivation doesn’t work at all. And please listen to this. You and I don’t have to do everything right the first time. And you and I don’t have to be busy and productive all the time.

Setting limits

That was easier said than done. I know it is, but it did help me. I just couldn’t do it anymore. And as difficult and troublesome as that was, I had to set my limits. Being honest about what I can do. But also being honest about what I can’t do anymore. Saying no. Taking on less. Thinking of myself before thinking of the rest. And that is also what I want you to know. Be honest. Know what you can do. But also be aware of what you can’t do right now. Ask for help when you don’t know where to go. And don’t be ashamed or feel guilty about that!

Being proud of the little things

I had to learn that I needed to be proud of the little things I had done. And that was perhaps the hardest thing for me. I am not easily satisfied. Hello, perfectionism. But in the end, I did it (happy dance)!

It might sound silly, but at the end of each week, I tried to write down a few things that I was happy about or proud of. And in the beginning, it was difficult. Just try to think of little things that you are proud of. It is quite difficult when you want to lie in bed and shut yourself off from the rest of the world. Okay, doesn’t sound very encouraging, but I can tell you, I learned to appreciate the little things. And step by step, life and I became more and more positive. I’m not there yet, by the way, but at least I’m on my way!

Taking care of yourself

It sounds so obvious, but I can tell you, it is definitely not. Because taking care of yourself becomes a lot harder when your motivation is nowhere to be found. Taking care of yourself is different for everyone. But it starts with taking the time. And with being kind to yourself. It is okay to not feel okay for a while. I also tried to do things that I loved and enjoyed. In the beginning, I was dreading it, but in the end, it felt good.

How are you doing?

See you next time! 💋

Do you want to leave a comment, but don’t want to leave your name or email address? No problem, you can, just fill in the comment section and click post comment. Oh, and don’t forget to follow me!

2 reacties op “I found it!”

  1. Hi Sanne,

    I found your blog when scrolling through the internet. Fascinating how you tell your story, and I think you do a great job by sharing how AD(H)D does impact your life. I think you went through a hell of a period, but luckily you found a way to deal with this period and work on yourself. How to deal with such a negative period is for everyone different indeed. Doing the small things you enjoy and reminding yourself of your accomplishments helps for sure! As well as taking the time and acknowledging that you must work on yourself, that is a major step that most people cannot take. Personally, it touched me that you went through this period without help from the people you would have expected to be there for you. I went through the same situation. But people’s behavior is guided by (historical) events, and nothing happens without reason. If they were there for you in the past, something unfortunate happened for sure. The way you write it, those people you thought would be in your life for a very long time, cherish them, they are worth fighting for. Even if you go through a difficult period with them. I tell this as I disagree with you that you need to do everything by yourself. The people around you help you move forward when you’re not feeling well, but their help can often be found in the little things you easily overlook and realize later. However, everyone’s story is different, and everyone will heal in their own way. But you will find your way, for sure. Thanks for sharing your story, I will keep following you!

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak een website of blog op WordPress.com

%d bloggers liken dit: